PRÉSTEC

El servei de préstec facilita la utilització de llibres i materials audiovisuals fora del local de la Biblioteca.

SERVEI DE PRÉSTEC. NORMES VIGENTS:

És imprescindible presentar el carnet de la xarxa de biblioteques per a realitzar el préstec. S’autoritza a tindre un préstec simultàniament fins a un total de 5 documents pertanyents als fons d’aquesta biblioteca.

PRÉSTEC DE MATERIALS:

  • El període de préstec de llibres serà de 15 dies, prorroglables per altres 15, sempre que aquests llibres no hagen sigut reservats per altres usuaris en el període de préstec.
  • El préstec de materials audiovisuals serà de 7 dies, prorroglables per altres 7, sempre que aquests materials no hagen sigut reservats per altres usuaris en el període de préstec.
  • El prestatari que no complisca els terminis de préstec serà sancionat amb 1 dia de suspensió per cada dia de retard i document. La suspensió serà efectiva en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.
  • El prestatari està obligat a reposar l’obra perduda, robada o deteriorada. En cas de no complir aquesta norma, se suspendrà, fins al seu compliment, l’efectivitat del carnet de préstec en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.
  • L’incompliment reiterat d’aquestes normes de préstec, així com el comportament incorrecte en qualsevol secció de la biblioteca, serà sancionat amb la suspensió temporal del carnet de préstec. La suspensió serà efectiva en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana i serà de 6 mesos la primera vegada i d’1 any en cas de reincidència.
  • S’habilitarà un període especial de préstec durant els mesos de juliol, agost i setembre que serà de 30 dies no renovables.