CONSULTA I LECTURA EN SALA

La Bibilioteca facilita 66 llocs de lectura per a adults distribuïts en 48 llocs amb taula de lectura, punt de llum focal i endolls per a connexió de dispositius electrònics. 8 punts de lectura amb taula i 6 butaques de lectura.

La secció infantil disposa 24 llocs de lectura.

Els llibres per a adults s’ordenen en dues grans seccions una dedicada a diverses matèries (psicologia, enginyeria, medicina, esports, història) que s’ordenen segons els criteris de la Classificació Decimal Universal. Els llibres de creació literària (novel·la, poesia, teatre) s’ordenen pel cognom de l’autor i els llibres de biografia pel cognom del biografiat.

Els llibres infantils s’ordenen segons criteris d’edat i tipus de col·lecció.