CARNET DE LECTOR

CARNET
DE LECTOR

El carnet de la biblioteca és gratuït, personal i intransferible i el seu titular serà el responsable de l’ús que es faça d’aquest. Per a l’obtenció del carnet es precisa:

  • Acreditar identitat mitjançant DNI o document equivalent. Per a xiquets és vàlid el DNI dels pares o tutors.
  • Una fotografia recent de grandària carnet.

El carnet carnet únic de préstec és valgut per a totes les biblioteques incorporades al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.